امکانات

3LPE با روکش لوله های فولادی

داربست جفت کارگاه

019093057
9092754

SSAW / ساوه لوله های فولادی

لوله SSAW / ساوه فولاد  تجهیزات برای آزمایش 

443
019101915

ERW / HFW لوله های فولادی

دستگاه تست لوله ERW / HFW فولاد

104657
000
66

لوله استیل بدون درز

لوله فولادی بدون درز  تجهیزات تست

135850
9141104
34

LSAW لوله های فولادی

LSAW لوله های فولادی تجهیزات تست

1019143339

آزمایشگاه مکانیک

34

تست DWT 50000J

RH

متالورژی میکروسکوپ

555