מתקן

3LPE מצופה צנרת פלדה

סדנת מצמד פיגומים

019093057
9092754

SSAW / SAWH צנרת פלדה

SSAW / SAWH צנרת פלדה  ציוד מבחן 

443
019101915

ERW / HFW צנרת פלדה

מכונת ERW / HFW צנרת פלדה מבחן

104657
000
66

Seamless צנרת פלדה

Seamless צנרת פלדה  ציוד בדיקה

135850
9141104
34

צנרת פלדה LSAW

צנרת פלדה LSAW ציוד בדיקה

1019143339

מעבדת מכניקה

34

50000J DWT מבחן

RH

מיקרוסקופ מתכות

555