ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទីក្រុងធានជី XINYUE ឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម CO ។ , LTD ។

អាសយដ្ឋាន

ឧស្សាហកម្ម Daqiuzhuang  តំបន់ Jinghai,
ក្រុង Tianjin,
ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

+ 86-022-88383163

+ 86-022-58357359

whatsapp

កម្មវិធី Skype

ម៉ោង

ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ

ពេលណាមួយ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?