ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ടിയാംജിന് ക്സിംയുഎ വ്യവസായവും ട്രേഡ് കോ., ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം

ദകിഉജ്ഹുഅന്ഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ  ഏരിയ, Jinghai,
ടിയാൻജിൻ,
ചൈന

ഫോൺ

+ 86-022-88383163

+ 86-022-58357359

ആദരവ്

മണിക്കൂറുകൾ

എല്ലാ ദിവസവും

ഏതുസമയത്തും

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?