Байгууламжийн

3LPE ган хоолой бүрсэн

Шатны холбогч семинар

019093057
9092754

SSAW / SAWH ган хоолой

SSAW / SAWH ган хоолой  туршилтын тоног төхөөрөмж 

443
019101915

ERW / HFW ган хоолой

ERW / HFW ган хоолой тест машин

104657
000
66

Үл үзэгдэх ган хоолой

Үл үзэгдэх ган хоолой  туршилтын тоног төхөөрөмж

135850
9141104
34

LSAW ган хоолой

LSAW ган хоолой туршилтын тоног төхөөрөмж

1019143339

механик Lab

34

50000J DWT Туршилтын

НҮЭМ-ийн

Төмөрлөгийн микроскоп

555