सुविधा

3LPE लेपन स्टील पाईप

स्कॅफोल्डिंग Coupler कार्यशाळा

019093057
9092754

SSAW / SAWH स्टील पाईप

SSAW / SAWH स्टील पाईप  कसोटी उपकरणे 

443
019101915

ERW / HFW स्टील पाईप

ERW / HFW स्टील पाईप कसोटी मशीन

104657
000
66

अखंड स्टील पाईप

अखंड स्टील पाईप  कसोटी उपकरणे

135850
9141104
34

LSAW स्टील पाईप

LSAW स्टील पाईप कसोटी उपकरणे

1019143339

रचना लॅब

34

50000J DWT कसोटी

आरएच

धातू सूक्ष्मदर्शक

555