எங்கள் கலாச்சாரம்

நிறுவன கலாச்சாரம்

டியான்ஜின் Xinyue தொழில் மற்றும் Trand கோ, லிமிடெட்.

KT1

முக்கிய மதிப்புகள்

 காதல், அர்ப்பணிப்புடன் ஒத்துழைப்பு, வெளியிழுத்தலுடன் சேர்ந்து கண்டுபிடிப்பு கொண்டு நேர்மை

KT2

மிஷன்

ஸ்டீல் தொழில் விளம்பரப் படுத்துவதற்காக, குறிக்கவும் மேட்-ல் சீனா

KT3

பார்வை

குளோப் பரிமாறவும், உலக கட்ட