வசதி

3LPE கோடட் ஸ்டீல் பைப்

இரும்புகட்டுமான பிணைப்புகள் பட்டறை

019093057
9092754

SSAW / SAWH ஸ்டீல் பைப்

SSAW / SAWH ஸ்டீல் பைப்  டெஸ்ட் உபகரணங்கள் 

443
019101915

ERW / HFW ஸ்டீல் பைப்

ERW / HFW ஸ்டீல் பைப் டெஸ்ட் மெஷின்

104657
000
66

இசைவான ஸ்டீல் பைப்

இசைவான ஸ்டீல் பைப்  சோதனைக் கருவி

135850
9141104
34

LSAW ஸ்டீல் பைப்

LSAW ஸ்டீல் பைப் சோதனைக் கருவி

1019143339

மெக்கானிக்ஸ் லேப்

34

50000J DWT டெஸ்ட்

Rh

உலோகவியல் நுண்ணோக்கி

555