సౌకర్యం

3LPE స్టీల్ పైప్ కోటెడ్

పరంజా కప్లర్ వర్క్షాప్

019093057
9092754

SSAW / SAWH స్టీల్ పైప్

SSAW / SAWH స్టీల్ పైప్  టెస్ట్ పరికరాలు 

443
019101915

ERW / HFW స్టీల్ పైప్

ERW / HFW స్టీల్ పైప్ టెస్ట్ మెషిన్

104657
000
66

అతుకులు స్టీల్ పైప్

అతుకులు స్టీల్ పైప్  టెస్ట్ సామగ్రి

135850
9141104
34

LSAW స్టీల్ పైప్

LSAW స్టీల్ పైప్ టెస్ట్ సామగ్రి

1019143339

మెకానిక్స్ ల్యాబ్

34

50000J DWT టెస్ట్

RH

మెటలర్జికల్ సూక్ష్మదర్శిని

555