สิ่งอำนวยความสะดวก

3LPE เคลือบท่อเหล็ก

นั่งร้าน Coupler การประชุมเชิงปฏิบัติการ

019093057
9092754

SSAW / SAWH ท่อเหล็ก

SSAW / SAWH ท่อเหล็ก  อุปกรณ์ทดสอบ 

443
019101915

ERW / HFW ท่อเหล็ก

เครื่อง ERW / HFW ท่อเหล็กทดสอบ

104657
000
66

ไม่มีรอยต่อท่อเหล็ก

ไม่มีรอยต่อท่อเหล็ก  ทดสอบอุปกรณ์

135850
9141104
34

LSAW ท่อเหล็ก

LSAW ท่อเหล็ก ทดสอบอุปกรณ์

1019143339

Lab กลศาสตร์

34

ทดสอบ DWT 50000J

RH

กล้องจุลทรรศน์โลหการ

555