cơ sở

3LPE Coated Steel Pipe

Giàn giáo Coupler Hội thảo

019093057
9092754

SSAW / ống thép SAWH

Ống SSAW / SAWH thép  Thiết bị kiểm tra 

443
019101915

Mìn / ống thép HFW

Máy ống ERW / HFW Thép thử nghiệm

104657
000
66

Ống thép liền mạch

Dàn ống thép  Thiết bị thử nghiệm

135850
9141104
34

Ống thép LSAW

Ống thép LSAW Thiết bị thử nghiệm

1019143339

Lab Mechanics

34

50000J DWT thử nghiệm

rh

Kính hiển vi luyện kim

555